Paskelbta: 2020-09-10 18:51:16 CEST
K2 LT
Tarpinė informacija

AB „K2 LT“ 2020 m. pirmojo pusmečio pranešimas

Skelbiamas AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“ ir UAB „Rekviem LT“, 2020m. pusmetinis pranešimas.

Bernardas Vilkelis

AB “K2 LT” direktorius

bernardas@k2lt.lt; +370 686 62266


H1 atsakingu asmenu patvirtinimas_signed.pdf
2020_H1_pusmetinis_pranesimas_signed.pdf