Paskelbta: 2021-04-16 11:58:15 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-16 11:58 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 39,303 0 237,6424 162937,8777
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5516 7,095 160 705937,466
INVL Baltijos fondas 41,6328 5,740666 109,861234 209859,013056

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com