English Estonian
Avaldatud: 2022-07-13 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed - juuni 2022

Enefit Green tootis juunis 2022 62,8 GWh elektrienergiat ehk 17,5% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 22,4% tuuleenergia toodangu kasv, kuid kasvu toetasid ka päikese- ja koostootmise segment (vastavalt 15,5% ja 6,0% kasvu). Juunikuised tuuleolud on keskmisel tuuleaastal ühed tagasihoidlikumad. Käesoleva aasta juunis mõõdetud kuu keskmine tuulekiirus Eesti ja Leedu tuuleparkides oli vastavalt 5,0 m/s ja 4,7 m/s (juunis 2021 vastavalt 4,8 m/s ja 4,6 m/s). Eesti tuulekiirused olid kuusiseselt varieeruvamad kui Leedus ning nii andsid üksikud paremate tuuleoludega päevad Eestis oluliselt parema toodangu kasvu kui Leedus.

Teise kvartali kokkuvõttes kasvas elektritoodang 5,7% 270,5 GWh-ni. Absoluutnumbrites vedas kasvu tuuleenergia toodang (+4,4%) ja suhtelisel baasil päikeseenergia toodang (+29%).

Soojusenergia toodang kasvas juunis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 7,7% võrra 48,6 GWh-ni ning teise kvartali kokkuvõttes 4,3% võrra 152,0 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas juunis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 87,1% võrra 14,4 tuhande tonnini ning teise kvartali kokkuvõttes 35,2% võrra 35,7 tuhande tonnini. Teises kvartalis on pelletitoodangu aastased kasvunumbrid olnud kõikuvad erinevate baasefektide tõttu (planeeritud hooldusseisaku ajastuse erinevus ning ilmastikust tingitud tootmisseisak eelmise aasta juunis).


Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Juuni 2022Juuni 2021Muutus, %
Eesti41,333,722,3%
Leedu15,514,66,1%
Läti3,32,156,6%
Poola2,83,0-8,5%
Kokku62,853,517,5%
    
Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul43,035,122,4%
Koostootmine15,014,26,0%
Päike4,84,115,5%
Muud0,10,133,1%
Kokku62,853,517,5%
    
Soojusenergia, GWh48,645,17,7%
    
Pelletid, tuh t14,47,787,1%
    
Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWhII kv 2022II kv 2021Muutus, %
Eesti168,3154,68,8%
Leedu85,085,6-0,6%
Läti9,68,119,5%
Poola7,57,50,3%
Kokku270,5255,85,7%
    
Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul210,4201,54,4%
Koostootmine46,744,06,1%
Päike13,110,129,0%
Muud0,40,349,2%
Kokku270,5255,85,7%
    
Soojusenergia, GWh152,0145,74,3%
    
Pelletid, tuh t35,726,435,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh