Publicēts: 2021-05-29 20:17:57 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2021-05-29 20:17 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2021. gada 28. maijā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_3M 2021_Final_.pdf