Published: 2018-03-22 17:16:49 CET
PFA Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 22. marts 2018 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen, herunder blev bestyrelseshonorar for 2017 og udbetaling af følgende udlodninger godkendt:

Afdelingkr. pr. andel
Mellemlange Obligationer1,20
Kreditobligationer15,50
Udenlandske Obligationer4,90
Danske Aktier14,90
Globale Aktier3,70
Højt Udbytte Aktier3,30
Europa Value Aktier6,20
USA Stabile Aktier1,70
Balance A1,80
Balance AA0,20
Balance B1,90
Balance C1,50
Balance AKK-

Bestyrelsens honorar for 2018 og de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Madsen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest