English Latvian
Publicēts: 2023-06-22 08:12:25 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

CORRECTION: Par SIA Storent Holdings obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Paziņojums papildināts ar tirdzniecības kodu

Nasdaq Riga valde š.g. 21. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 26. jūniju uzsākt SIA Storent Holdings obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Obligāciju raksturlielumi:

Emitenta nosaukums Storent Holdings
ISIN kods LV0000850089
Vērtspapīra dzēšanas datums 21.12.2025
Nominālvērtība 100 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 105 000
Iekļaujamo obligāciju nominālvērtība 10 500 000 EUR
Kupona procentu likme (%) fiksēta 11% gadā
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā,
katra gada 21. septembrī, 21. decembrī, 21. martā un 21. jūnijā
Biržas tirdzniecības kods STOH110025A

SIA Storent Holdings prospekts un emisijas galīgie noteikumi pieejami paziņojumos secīgi šeit un šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius