English Latvian
Publicēts: 2023-02-21 09:03:59 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS Eco Baltia obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 21. februārī pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 2. martu uzsākt AS Eco Baltia obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS Eco Baltia
Emitenta saīsinātais nosaukums ECO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860120
Vērtspapīra dzēšanas datums 17.02.2026
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 8 000
Emisijas apjoms EUR 8 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 8.00%
Obligāciju kupona maksājumi Divas reizes gadā:
17. februārī un 17. augustā
Biržas tirdzniecības kods ECOB080026FA

 

Pielikumā:  AS Eco Baltia Piedāvājuma dokuments un Emisijas galīgie noteikumi (10.02.2023), kā arī iesniegtie finanšu pārskati.

AS Eco Baltia sertificētais konsultants ir Advokaadibüroo TGS Baltic AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


2020_cons_EcoBaltia_AR.pdf
2020_EcoBaltia_GadaParskats.pdf
2021_cons_EcoBaltia_AR.pdf
2021_EcoBaltia_GadaParskats.pdf
Eco-Baltia_PiedavajumaDokuments_27012023.pdf
Final-Terms-AS-Eco-Baltia_LV_10.02.2023.pdf