Paskelbta: 2016-09-12 15:11:49 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. rugpjūčio mėnesį

2016 m. rugpjūčio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9,2 mln. EUR arba 43% didesni negu 2015 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 55 mln. EUR arba 2% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102