Avaldatud: 2021-06-03 09:00:00 CEST
Merko Ehitus
Börsiteade

Osaluse omandamine äriühingus (Connecto Eesti AS)

2. juunil 2021 sõlmis ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti lepingu Aardekapp OÜga 35% osaluse (192 500 aktsia) omandamiseks elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivõrke projekteerivas, ehitavas ja hooldavas ettevõttes Connecto Eesti AS.
  
Tehingu jõustumiseks on vajalik Konkurentsiameti luba.
  
Osaluse omandamise eesmärk on siseneda madal- ja keskpinge elektrivõrkude, gaasivõrkude ja telekommunikatsioonitaristu ärisse ning tagada seni peamiselt kõrgepingesüsteemide rajamisele keskendunud elektriehituse ärivaldkonnale suuremad arenguvõimalused.
  
Osaluse omandamisel ühineb AS Merko Ehitus Eesti 100% tütarettevõtja AS Merko Infra elektriehituse ärivaldkond Connecto Eesti ASiga. Teenuseid pakutakse edaspidi ühiselt Connecto kaubamärgi alt.
  
Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldatava väärtpaberibörsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ning samuti mitte tehinguna seotud isikuga. ASi Merko Ehitus, ASi Merko Ehitus Eesti ja ASi Merko Infra juhatuse ja nõukogu liikmetel puuduvad majanduslikud huvid seoses tehinguga.
  

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.
  
  
Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee
  
AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.