Publicēts: 2013-09-11 13:15:19 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

11. septembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 11.septembrī, notika 6 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 14.martā.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 18,3 milj. latu, kas 2,3 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,35 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,233%.

Ceturtdien, 12.septembrī, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 6 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2 milj. latu pēc nominālvērtības.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase