Paskelbta: 2021-06-10 08:09:01 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Birželio 9 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-06-10 08:09 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Birželio 9 d. –  13,7596 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. Birželio 9
 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. Birželio 9
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. Birželio 9
 d. – 158982 vnt.


 

         Orion Asset Management