Danish
Offentliggjort: 2021-12-21 09:33:13 CET
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2021 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 17. december 2021.

De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2021. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling.

AfdelingSamlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer0,00
Kreditobligationer0,00
Danske aktier27,30
Globale Aktier43,80
Balance AA2,80
Balance A4,10
Balance B11,30
Balance C13,30

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 18. marts 2022 med valør den 22. marts 2022. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 17. marts 2022. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 17. marts 2022.

Aconto-udbytte forventes udbetalt efter bestyrelsesmøde den 17. marts 2022. Der kan læses yderligere herom på www.pfainvest.dk.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 7. april 2022.

Du kan læse mere om beregningen af udbytter på investeringsforeningens hjemmeside: https://pfainvest.dk/forside/investorinformation/udbytteberegner/

Med venlig hilsen
PFA Asset Management