English Icelandic
Birt: 2021-10-21 19:45:00 CEST
Origo hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Origo hf: Góð afkoma og viðvarandi sterkur tekjuvöxtur

Árshlutauppgjör Origo hf. 3F 2021

Helstu fjárhagsupplýsingar:Helstu fréttir úr starfsemi:
Sala á vöru og þjónustu nam 4.257 mkr á þriðja ársfjórðungi 2021 (6,9% tekjuvöxtur frá F3 2020) og 12.856 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2021 (5,8% tekjuvöxtur frá 9M 2020). [F3 2020: 3.983 mkr, 9M 2020: 12.156 mkr]Frábær rekstur á notendalausnasviði.
Framlegð nam 1.142 mkr (26,8%) á þriðja ársfjórðungi 2021 og 3.354 mkr (26,1%) á fyrstu níu mánuðum ársins 2021. [F3 2020: 1.000 mkr (25,1%), 9M 2020: 2.984 mkr (24,5%)]Áframhald er á góðum tekjuvexti og góðri afkomu hjá Tempo þriðja fjórðunginn í röð.
EBITDA nam 441 mkr (10,4%) á þriðja ársfjórðungi 2021 og 1.098 mkr (8,5%) á fyrstu níu mánuðum ársins 2021. [F3 2020: 338 mkr (8,5%), 9M 2020: 698 mkr (5,7%)]33% vöxtur í sölu á eigin hugbúnaði.
EBIT nam 204 mkr (4,7%) á þriðja ársfjórðungi 2021 og 469 mkr (3,6%) á fyrstu níu mánuðum ársins 2021. [F3 2020: 142 mkr (3,6%), 9M 2020: 165 mkr (1,4%)]Justly Pay hugbúnaður til jafnlaunavottunar leit dagsins ljós í september.
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé voru jákvæðir um 172 mkr á þriðja ársfjórðungi 2021 og jákvæðir um 85 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2021. [F3 2020: 0,1 mkr, 9M 2020: 411 mkr]Léttský, skýjalausn fyrir smærri fyrirtæki sett á markað í október.
Heildarhagnaður nam 365 mkr á þriðja ársfjórðungi 2021 og 612 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2021. [F3 2020: 90 mkr, 9M 2020: 461mkr]Kaup Origo á Eldhafi samþykkt af Samkeppniseftirlitinu.
Eiginfjárhlutfall er 58,4% en var 56,5% í lok árs 2020.
Veltufjárhlutfall er 1,31 en var 1,27 í lok árs 2020.

Jón Björnsson forstjóri Origo hf:
„Bættur rekstur einkennir uppgjör Origo á þriðja ársfjórðungi 2021. Tekjur vaxa um 7% og félagið skilar 10,4% EBITDA á fjórðungnum sem er 30% hækkun frá fyrra ári. Samanburðurinn er þó að einhverju leiti litaður af samanburði við tímabil á síðasta ári þar sem Covid 19 hafði meiri áhrif á rekstur félagsins. Á fyrstu 9 mánuðum ársins er tekjuvöxtur 5,8% og EBITDA hlutfall 8,5%. Tekjuvöxtur er mestur í notendabúnaði eða 17%, vöxtur í hugbúnaði er rúm 7% en samdráttur er í rekstrarþjónustu, einkum vegna minni innviðasölu.

Áhersla á nýjar söluleiðir, aukin vöruvæðing og innpökkun á þjónustu Origo hefur verið í lykilatriði í rekstraráherslum okkar á s.l. mánuðum. Samhliða því hefur félagið sett í gang fjölda verkefna sem hafa það að markmiði að bæta samfélagið sem það starfar í. Í því skyni hefur Origo rammað samfélagsvegferð sína í kringum fjögur megin þema: Aðgerðir í loftslagsmálum, nýsköpun, ábyrg neysla og jafnrétti kynjanna. Félagið telur að það geti bætt sig í öllum þessum þáttum og þá bæði í sínu innra starfi en einnig með því að skapa vörur og þjónustur sem gerir viðskiptavinum félagsins kleyft að hraða þessum jákvæðu samfélagsbreytingum. Félagið kynnti þannig nýja lausn fyrir jafnlaunavottun, Justly Pay, en hún gerir fyrirtækjum mögulegt að fylgja stafrænu ferli við að undirbúa, fá og viðhalda jafnlaunavottun sem nær öll þeirra þurfa að uppfylla lögum samkvæmt. Það er von mín að Origo geti orðið leiðandi í þróun lausna, sem bæta samfélagið. Þar af leiðandi er lykilatriði að við styrkjum enn frekar undir þá nýsköpun í félaginu. Við munum einsetja okkur að einfalda umgjörð, fjárfesta í og þróa starfsfólk og tækniumhverfi sem þarf til þess.

Áfram er góð eftirspurn eftir lausnum og vörum í notendabúnaði. Aukningin er 14% á þriðja ársfjórðungi og ef horft er á tveggja ára samanburð er aukningin 27%. Afkomulega séð er einingin að skila frábærri afkomu og EBITDA um 10%. Nýjar söluleiðir, sterk netverslun og Tölvutek eru lykilatriði í þessari tekjuaukningu ásamt því að grunnreksturinn hefur verið sterkur þrátt fyrir tafir á vöruafhendingu og vöruskort á alþjóðavísu sem hafa leitt af sér áskoranir í aðfangakeðjunni. Velta í netverslun eykst um 76% á fyrstu 9 mánuðum ársins og er nú 30% af veltu sviðsins. Áfram má búast við einhverjum áskorunum á aðfangahliðinni bæði hvað varðar vöruframboð sem og verðhækkanir. Origo tilkynnti í ágúst um kaup á 70% hlut í Eldhafi, sem er innflutningsaðili á Apple vörum, og voru kaupin samþykkt af Samkeppniseftirlitinu án skilyrða fyrr í þessum mánuði og verður félagið því hluti af samstæðu Origo frá miðjum október.

Þjónustulausnir Origo eru í umbreytingarfasa þar sem unnið er að því að breyta eldri tekjustofnum og einfalda vöruframboð. Tekjur aukast lítillega um tæp 2% á fjórðungnum en afkoma batnar um 18% m.v. sama fjórðung í fyrra. Breyttar áherslur í þjónustuframboði eru því farnar að skila sér, þar sem lögð er áhersla á að skapa viðskiptavinum meiri sveigjanleika þegar kemur að vali á tæknilegu undirlagi og styðja betur við stefnumörkun viðskiptavina. Til þess að bregðast við aukinni þörf fyrirtækja að hefja rekstur í skýinu komu þjónustulausnir Origo á fót nýrri nálgun í þjónustu sem heitir Léttský. Léttský hentar litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem kjósa að útvista tækni og öryggismálum og geta þannig einbeitt sér að daglegum rekstri. Skýjalausnir og sjálfvirknivæðing viðskiptaferla skipa stóran sess, þar sem við höfum aukið verulega við þekkingu og reynslu til að sinna ráðgjöf og innleiða lausnir sem einfalda og nýta betur upplýsingatæknilausnir í rekstrarumhverfi fyrirtækja.

Netöryggi fyrirtækja, eftirlit með tölvukerfum og öryggisvitund starfsmanna er eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki þurfa að tryggja í starfseminni. Með aukinni stafrænni notkun eru fleiri leiðir fyrir óprúttna aðila til að brjóta varnir og nýta veikleika í fjárhagslegum tilgangi. Origo vann með TM Tryggingum í að hanna tryggingaflokk sem tryggir fyrirtæki gegn fjárhagslegu tjóni sem getur hlotist af netárásum. Áður en tryggingarskírteini er gefið út framkvæmir Origo úttekt á netöryggisumgjörð viðkomandi fyrirtækis og kemur með tillögur að úrbótum sem minnka líkur á rofi á starfsemi er hlotist getur af tölvuárásum. Þessi trygging og þjónustumódel hefur ekki áður verið í boði hjá tryggingafélögum á Íslandi fyrir minni og meðalstór fyrirtæki og erum við hjá Origo mjög stolt af samstarfinu. Viðskiptavinir TM njóta þess að fá sterkari umgjörð í kringum netöryggi og varnir á tölvukerfum sínum. Þessu til viðbótar fylgja tryggingapakkanum leiðbeiningar um helstu áhættur sem starfsmönnum ber að varast í daglegri notkun og samskiptum í gegnum tölvukerfi fyrirtækisins. Origo er með 24/7 vakt með viðbragðsteymi sem aðstoðar fyrirtæki ef svo óheppileg vill til að tjón verði. Vinna hefst strax við að koma í veg fyrir frekara tjón ásamt að flýta fyrir að koma fyrirtækinu sem allra fyrst í eðlilega starfsemi. Syndis hefur sett á fót Syndis Software með það að markmiði að setja fókus á hugbúnaðarþróun á sviði öryggismála. Þó nokkuð af hugverki hefur orðið til í Syndis í gegnum tíðina og það markmið okkar að nýta það sem grunn í frekari vöruþróun hjá félaginu.

Almennt er góður gangur hjá hugbúnaðarsviðum Origo hérlendis og bæði tekjuvöxtur og bati í afkomu. Þriðji fjórðungur hjá Applicon í Svíþjóð er þó töluvert lakari en sami fjórðungur á síðasta ári en síðustu tveir ársfjórðungar síðasta árs voru mjög sterkir í innleiðingaverkefnum hjá Applicon. Því má búast við lakari afkomu hjá Applicon á fjórða ársfjórðung en á sama tíma og í fyrra. Sölupípan hjá Applicon lítur þó ágætlega út og þær breytingar sem ný framkvæmdastjórn hefur sett í framkvæmd á síðustu mánuðum eru farnar að taka á sig mynd. Góður tekjuvöxtur er í viðskiptalausnum hérlendis á ársfjórðungnum, sér í lagi á sviði sölu á eigin hugbúnaði sem er nú orðin rúmlega 20% af veltu viðskiptalausna. Afkoma á tímabilinu var góð, en að jafnaði hefur afkoma þriðja ársfjórðungs verið minni yfir sumarmánuðina. Viðskiptavinir hafa tekið vel í þær nýjungar sem komið hafa á markað, svo sem fyrir Kjarna mannauðs og launakerfi, viðbætur við SAP og Business Central viðskiptakerfi. Sölupípa lítur vel út og verkefnastaða er almennt góð. Þá hefur gengið vel að styrkja þekkingu og sækja verkefni á sviði viðskiptagreindar, auk þess sem nýjar og spennandi lausnir á þeim vettvangi eru að líta dagsins ljós.

Í öðrum hugbúnaðareiningum er ágætur tekjuvöxtur milli ára. Origo hefur á undanförnum mánuðum unnið fyrir Stafrænt Ísland verkefnið hjá fjármálaráðuneytinu og var í ágúst valið til áframhaldandi samstarfs í framhaldi af viðamiklu útboði. Ráðgjöf og sérþróun lausna fyrir viðskiptavini hefur gengið vel bæði hvað varðar verkefni tengd starfænni umbreytingu fyrirtækja almennt og meiri nýtingu sjálfsafgreiðslu hjá viðskiptavinum sem og verkefni í heilbrigðislausnum. Með áherslu Origo á lausnir sem bæta samfélagið hefur Origo einsett sér að vera leiðandi í lausnum á heilbrigðissviði. Þörf fyrir stafrænar lausnir í heilbrigðisþjónustu hefur aukist og þróun á þeim þurft að gerast mun hraðar en áður. Okkar leiðarljós í þessu er að lausnirnar okkar einfaldi störf og auki þægindi notenda. Mörg verkefni eru í gangi hjá heilbrigðislausnum, bæði spennandi sprotaþróun sem við munum greina frá á næstu mánuðum, verkefni sem eru í notendaprófunum eins og app fyrir hjúkrunaheimili og verkefni sem er búið að kynna fyrir heilbrigðisstofnunum eins og lyfjastjórnunavaran okkar sem eykur öryggi í lyfjagjöf. Þá hafa allar heilbrigðisstofnanir landsins, sem sinna heimahjúkrun, ákveðið að taka heimahjúkrunarappið Smásögu í notkun. Eiginleikar Smásögu komu skýrt fram þegar halda þurfti mikilvægri starfsemi gangandi á tímum Covid19 en þá sinnti starfsfólk heimahjúkrunar einum af viðkvæmustu hópum samfélagsins með hjálp vörunnar.

Áframhald er á góðu gengi Tempo og flestir lykilmælikvarðar að styrkjast. Fókus á stærri viðskiptavini með yfir 1.000 starfsmenn hefur skilað árangri og áætlað er að það muni halda áfram. Aukin fjárfesting í samstarfsaðilum Tempo hefur skilað sér en flestir stærri viðskiptavinir koma í gegnum slíka aðila. Teymið sem heldur utan um þá hefur verið stækkað til að geta veitt aukna þjónustu og þjálfun. Tekjuvöxtur á þriðja ársfjórðungi var 37% og 36% fyrir fyrstu 9 mánuðina. EBITDA vex um 84% frá þriðja ársfjórðungi síðasta árs og endar í 25% en vænt EBITDA fyrir árið er 27%.

Origo á von á svipuðu framhaldi á síðasta fjórðungi ársins þó truflanir í aðfangakeðju gætu haft einhver áhrif. Vinna félagsins í að gera einingar sjálfstæðari og vinna í auknum sveigjanleika og hagræðingu er ætlað að skila sterkara fyrirtæki og bættum rekstri. Með markvissri nálgun í sölu- og markaðsmálum munum við ná að nýta þá stærðarhagkvæmni sem félagið hefur yfir að ráða og byggja betur undir sterka stöðu okkar sem þjónustufyrirtæki með framtíð í að hjálpa fyrirtækjum og einstaklingum að takast á við og nýta sér tækifærin í tækni og þeim breytingum sem stafrænt umhverfi hefur fram að færa“.


Fjarfestakynning Origo Arshlutauppgjor F3 2021.pdf
Frettatilkynning Origo Arshlutauppgjor F3 2021.pdf
Origo Arshlutareikningur 30 9 2021.pdf