Paskelbta: 2021-08-04 15:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija 2021 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare

Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų tarnybos vadovas Donatas Savickas komentuos banko 2021 metų pirmojo pusmečio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.

Pridedame informaciją, kuri bus pateikiama seminaro metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00

Priedas



SAB Investor Webinar 2021 Q2.pdf