Avaldatud: 2021-07-01 07:30:00 CEST
Inbank
Korporatiivne sündmus

Muudatused Inbanki konsolideerimisgrupi õiguslikus struktuuris

1. juulil 2021 alustab tegevust AS-i Inbank 100-protsendiline tütarettevõte AS Inbank Finance, mille kaudu hakkab pank pakkuma Eesti turul krediiditooteid. Ühtlasi liidetakse omavahel AS-i Inbank tütarettevõtted Inbank Technologies OÜ ja Maksekeskus Holding OÜ.

Ümberkorralduste eesmärk on toetada Inbanki rahvusvahelist laienemist ja ühtlustada õiguslikku struktuuri kõigil koduturgudel. Inbank tegutseb Eestis ja Lätis tütarettevõtte kaudu ning pangal on filiaalid Leedus ja Poolas. Ümberkorraldused ei too kaasa sisulisi muutusi Inbanki teenuste pakkumises. Samaks jääb ka Inbanki konsolideerimisgrupi visuaalne identiteet.

Ühtlasi liidetakse õigusliku struktuuri ühtlustamise käigus 30. juunil 2021 sõlmitud ühinemislepinguga üheks ettevõtteks Inbank Technologies OÜ ja Maksekeskus Holding OÜ, mille kaudu juhitakse Inbanki osalust Maksekeskus AS-is ja Mobire Group OÜ-s. Pärast tehingu registreerimist äriregistris saab ühinenud ettevõtte nimeks Inbank Ventures OÜ. Tehing ei mõjuta Inbanki majandustegevust.

Emaettevõte Inbank AS jätkab grupiüleste funktsioonide täitmist senisel kujul.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 4000 aktiivset koostööpartnerit ja 718 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550