Offentliggjort: 2015-10-29 07:31:38 CET
Berlin IV A/S
Købstilbud

Immeo Dansk Holding ApS, et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA, vil fremsætte frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i Berlin IV A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

                                                                                                          Selskabsmeddelelse

                                                                                                                                                 nr. 22 / 2015

                                                                                                                                                 Aarhus, 29. oktober 2015

                                                                                                                                                 CVR. nr. 29 14 98 60  

 

 

Immeo Dansk Holding ApS, et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA, vil fremsætte frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i Berlin IV A/S

 

På vegne af Immeo Dansk Holding ApS, et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA, offentliggøres hermed vedlagte meddelelse om fremsættelse af et frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i Berlin IV A/S (bilag 1). Meddelelsen sker i overensstemmelse med §4 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud, hvorefter Immeo Dansk Holding ApS forventes at offentliggøre et officielt tilbudsdokument senest inden for fire uger. 

Immeo Dansk Holding ApS vil tilbyde aktionærerne i Berlin IV A/S kr. 4,99 kontant pr. aktie (både A- og B-aktier). Bestyrelsen i Berlin IV A/S noterer sig, at dette med udgangspunkt den seneste offentliggjorte årsrapport svarer til en værdiansættelse af ejendommene på knap EUR 1.800 pr. kvadratmeter eller en Ist-faktor på ca. 23.

Tilbuddet repræsenterer en præmie på 43 % (justeret for udbytte for regnskabsåret 2014/2015) i forhold til lukkekursen på B-aktierne på NASDAQ Copenhagen den 7. oktober 2015, hvor Berlin IV A/S i selskabsmeddelelse nr. 18/2015 oplyste at have modtaget en uopfordret henvendelse med en ikke-bindende interesse i at erhverve en bestemmende aktiepost i Berlin IV A/S.

Aktionærer i Berlin IV A/S, der er interesseforbundne med selskabets bestyrelsesformand Erik Stannow (Stannow Invest ApS), bestyrelsesmedlem Ole E. Mortensen (IEI Portefølje A/S) og adm. direktør Søren Krarup (SK Berlin Invest ApS, Astheo Holding ApS), der tilsammen repræsenterer 42,1 % af aktiekapitalen og 44,4 % af stemmerne, har givet bindende forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet fra Immeo Dansk Holding ApS.

Foncière des Régions SA offentliggjorde den 28. september 2015 en indirekte samlet ejerandel i Berlin IV A/S på 5,18 % af aktiekapitalen og 25,27 % af stemmerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 16/2015.

Bestyrelsen i Berlin IV A/S vil afgive en redegørelse om købstilbuddet hurtigst muligt og senest to uger efter offentliggørelsen af det officielle tilbudsdokument. På grund af bestyrelsesformand Erik Stannows og bestyrelsesmedlem Ole E. Mortensens bindende forhåndstilsagn om som direkte eller indirekte aktionærer at acceptere købstilbuddet fra Immeo Dansk Holding ApS varetages processen med bestyrelsens redegørelse af den øvrige bestyrelse i Berlin IV A/S.

Indtil bestyrelsens redegørelse om købstilbuddet foreligger, har bestyrelsen ikke yderligere kommentarer vedr. denne meddelelse.

 

Aarhus, oktober 2015

  

På selskabets vegne

Jette Jakobsen, næstformand

   

Kontaktpersoner:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen bedes rettet til bestyrelsens næstformand Jette Jakobsen på tlf. +45 22 96 91 96.

__________________________________________________________________________

Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af 135 ejendomme med i alt 2.735 bolig og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin IV A/S B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX København. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. www.berlin4.dk


Berlin IV AS - Selskabsmeddelelse nr. 22 kbstilbud.pdf
Bilag 1 Berlin IV Tilbudsmeddelelse.pdf