English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-25 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai rugsėjo – rugpjūčio mėn. sudarė 99 364 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 73 324 tūkst. EUR).

Grupės 2021 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas siekė 322 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 5 030 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 5 668 tūkst. EUR, prieš metus buvo 7 254 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 27 851 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 22 346 tūkst. EUR.

Grupės 2021 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynieji nuostoliai siekė 1 681 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 3 310 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) buvo neigiamas ir siekė -238 tūkst. EUR, prieš metus buvo 3 457 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedasSutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2021 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2021 m. rugpjucio 31 d..pdf