Avaldatud: 2021-04-14 07:30:00 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Baltika sõlmis laoteenuse lepingu

Baltika Grupi strateegia ja restruktureerimise eesmärk on olnud kulude vähendamine ja praegusele ärimudelile vastavaks viimine. AS Baltika praegu hallatava lao rendileping lõppeb 30. juuni 2021. Pika teenuspakkujate võrdluse tulemusena sõlmis AS Baltika 13. aprillil laoteenuse lepingu Logistika Pluss OÜ´ga. Sellega rakendub 1. juulist 2021 ellu viimane oluline vajalik muutus restruktureerimisplaanist – Baltika hakkab kasutama efektiivset ja mahtudele vastavat teenust, mis võimaldab saavutada olulist kulude kokkuhoidu.


Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

Flavio.perini@baltikagroup.com