Icelandic
Birt: 2021-08-30 18:20:17 CEST
Félagsbústaðir hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Leiðrétting: Félagsbústaðir - árshlutareikningur 30.6.2021

Árshlutareikningur Félagsbústaða 30.6.2021

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti árshlutareikning félagsins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2021 á fundi sínum í dag 30. ágúst.

Hagnaður vegna hækkunar á eignasafni 

Hagnaður félagsins á tímabilinu nam 10.326 m.kr. er hann allur tilkominn vegna hækkunar á virði eigna, sá hagnaður verður ekki innleystur nema með eignasölu.

Sjóðstreymi Félagsbústaða sýnir að handbært fé frá rekstri var 566 m.kr. samanborið við 246 m.kr. árið áður. Afborganir langtíma lána námu 573 m.kr. Helstu kennitölur reikningsins eru:

  • Rekstrartekjur ársins námu 2.504 m.kr.
  • Afkoma fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 1.221 m.kr. eða 48,7% af rekstrartekjum
  • Matshækkun fjárfestingareigna á árinu námu 10.839 m.kr.
  • Virði fjárfestingareigna í lok ársins er 112.637 m.kr.
  • Eigið fé í lok tímabilsins er 59.146 m.kr.
  • Eiginfjárhlutfall í lok ársins er 51,7%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils nema 50.235 m.kr.

Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur Félagsbústaða fyrstu 6 mánuði ársins 2021 námu 2.504 m.kr. er það aukning um 10,2% m.v. á sama tímabili í fyrra sem skýrist af hækkun leiguverðs vegna verðlagsbreytinga og stækkun eignasafnsins. Rekstur og viðhald eigna hækkar um 56 m.kr. eða um 5,8% á milli tímabila. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBIT%) er 48,7% samanborið við 50,6% á sama tíma árið 2020.

Eignasafn og efnahagur

Heildareignir félagsins námu 114.471 m.kr. í lok ársins en þær jukust um 13,9% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 13,7% eða 13.533 m.kr., fjárfest var fyrir 2.203 m.kr. og matsbreyting nam 11.330 m.kr. Heildaskuldir nema 50.995 m.kr. og hafa hækkað um 2.313 m.kr. á árinu. Eigið fé hækkaði um 21,1% á tímabilinu. Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins var 51,7% en 48,6% í lok árs 2020.

Skuldabréfaútboð

Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgja þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru þær aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.

Í mars 2021 stækkaði félagið félagslega skuldabréfaflokkinn FB100366 SB. Hann er verðtryggður með ársfjórðungslegum jöfnum greiðslum til lokadags þann 10. Mars 2066. Skuldabréfaflokkurinn ber einfalda ábyrgð Reykjavíkurborgar. Alls hafa verið gefnar út 13.600 milljónir að nafnvirði í skuldabréfaflokknum. Flokkurinn hefur verið tekinn til viðskipta á Sustainable Bond markaði Nasdaq Iceland.

Þróun eignasafns

Félagsbústaðir keyptu 54 fasteignir og seldu 2 fasteignir á fyrstu 6 mánuðum ársins 2021 en áform voru um að fjölga leigueiningum um 61 á tímabilinu.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is, sími 520 1500


Viðhengi2021 F2 arshlutareikningur undirritaur.pdf