Publicēts: 2015-06-25 08:06:59 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta AS “Latvenergo” obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz 2015. gada 19. jūnijā iesniegto kotēšanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru sekojošu AS “Latvenergo” obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā:

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000801777 1 000     75 000 000 EUR     10.06.2022

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā prospekts un galīgie noteikumi.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqomxbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda NASDAQ OMX grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga, AS un AB NASDAQ OMX Vilnius.


2015.05.25_BASE PROSPECTUS.pdf
2015.06.04_Latvenergo AS FINAL TERMS updated.pdf