English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-27 15:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Informacijos skelbimo 2024 metais kalendorius

Informaciją investuotojams 2024 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2024-02-29 2023 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija
2024-02-29 2023 m. rezultatų internetinis seminaras
2024-03-08 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS
2024-03-29 Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS), eilinio VAS sprendimai
2024-03-29 2023 m. audituota metinė informacija
2024-04-29 2024 m. trijų mėnesių tarpinė informacija
2024-04-29 2024 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras
2024-07-29 2024 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2024-07-29 2024 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras
2024-10-31 2024 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
2024-10-31 2024 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@sb.lt