Publicēts: 2020-06-04 12:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par Eiropas Savienības fonda projektu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Tika noslēgts 2020.gada 26.februāra iepirkuma procedūras otrais konkurss, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN)

  • Barošanas avotu komplekts –  ENEDO FINLAND OY (vien.reģ. nr. 0761776-7),

6 484.00 EUR.

Tādā veidā, Iepirkuma procedūras ietvaros noslēgti 2 līgumi, tiks noslēgti vēl 2.

Kopējā iepirkuma summa ir 116 493.00 EUR.

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv