Offentliggjort: 2009-11-19 13:00:04 CET
Scandinavian Investment Group A/S
Kvartalsrapport
YDERLIGERE TILPASNING AF ORGANISATION OG FORRETNINGSAKTIVITETER
Resume: I et fortsat meget vanskeligt marked blev DLH's omsætning i årets
tre
første kvartaler 30% lavere end i den tilsvarende periode i 2008. EBIT
blev et
underskud på DKK 86 mio. mod et overskud på DKK 5 mio.
i
sammenligningsperioden. En væsentlig nedbringelse af arbejdskapitalen har
dog
styrket DLH's balanceudvikling og sikret et stort positivt cash flow.

Koncernen har i dag besluttet en række yderligere tilpasninger af
forretningen,
der blandt andet betyder afsked med ca. 775 medarbejdere, først
og fremmest i
de tabsgivende afrikanske aktiviteter. Isoleret vil disse nye
initiativer sikre
årlige resultatforbedringer på omkring DKK 85 mio., men vil
i år medføre
restruktureringsomkostninger og konsekvensnedskrivninger på
yderligere ca. DKK
280 mio. Forventningerne til årets resultat før skat
reduceres derfor til et
underskud i intervallet DKK 580-610 mio.
 


33 delarsrapport pr. 30.09.2009.pdf