English Estonian
Avaldatud: 2024-07-10 11:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Komisjoni otsus ELMO Rent AS-i suhtes

Tallinn, Eesti, 2024-07-10 11:30 CEST --  

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 10. juulil 2024. a määrata ELMO Rent AS-ile FNR punktide 1.1., 3.2., 3.6., 26.2.1. ja 26.2.2 sätestatud kohustuste rikkumise eest leppetrahv summas 3000 EUR juhul, kui Emitent ei esita ega avalikusta auditeeritud majandusaasta aruannet hiljemalt 01.11.2024.a.

Taust:

FNR punktide 1.1., 3.2. ja 3.6. kohaselt peab Emitent oma tegevuses juhinduma Reglemendist ja õigusaktidest ning järgima Reglemendis sätestatud teave avalikustamisele seatud nõudeid kogu kauplemise kestel.

FNR punktide 26.2.1. ja 26.2.2. kohaselt peab Emitent koostama auditeeritud majandusaasta aruande ja esitama selle börsile Emitendi asukohamaa õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Emitent on kohustatud börsile esitama koos majandusaasta aruandega ka audiitori järeldusotsuse.

Asjaolud:

2023. a auditeeritud majandusaasta aruande esitamise tähtaeg alternatiivturu First North emitentidele oli 1. juuli 2024. a, selleks ajaks ELMO Rent AS 2023. a auditeeritud majandusaasta aruannet ei esitanud.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.