Offentliggjort: 2017-05-09 11:50:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 46, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR baserede lån pr.
1.
juli 2017 gennemføres en elektronisk auktion den 30. maj 2017.

Nordea
Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark,
filial af Nordea Bank AB
(publ),
   Sverige.

+-------------+-------------------------------------------------------
   ---------
-+
|Obligationer
|DK0002038587
   NDACIBOR6OA21RF
|
+-------------+-----------------------------------------------
   -----------------
-+
|Auktionen
  |Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
|
|      
|Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
|
|      
|Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på
|
|      
|rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den
|
|      
|løbende kuponfastsættelse.
|
|       |Obligationernes kupon pr. 1. juli
2017 fremkommer således: 6
|
|       |måneders CIBOR, der fastsættes den
27. juni 2017 multipliceres
|
|       |med 365/360, hvorefter der
reguleres for rentetillæg. Renten
|
|       |afrundes til 2
decimaler.
|
|       |Investor gøres opmærksom på, at det opnåede
rentetillæg er
|
|       |gældende i obligationernes løbetid.
|
|    
  |Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
|
|      
|auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
|
|      
|skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
|
|      
|fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
tale|
|     
 |om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få
|
|      
 |nogen
   tildeling.
|
+-------------+----------------------------------------------------
   ------------
-+
|Auktionsdato
|Auktionen foregår tirsdag den 30. maj
   2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
   -------
-+
|Rating
   |Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
|
|   
   
   |Poor’s.
|
+-------------+------------------------------------------------------
   ----------
-+
|Beløb
    |DKK 14,8 mia. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 24. maj
   2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
   -------
-+
|Kurs
    |Obligationerne sælges til kurs
   100,20
|
+-------------+--------------------------------------------------------
   --------
-+
|Øvrige
   |Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
|
|vilkår   
|annoncerede beløb på auktionen.
|
|       |Nordea Kredit kan vælge at
ændre den planlagte salgsperiode,
|
|       |herunder udskyde eller helt
aflyse det planlagte
   salg.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
   -------
-+
|Bud/afregning|Auktionen
åbner kl. 09.00 og lukker kl. 10.30. Der vil ske
|
|       |tildeling af
accepterede bud kl. 10.40.
|
|       |Der bydes på rentetillægget, og det
vil være muligt at lægge bud
|
|       |ind med to
   decimaler.
|
+-------------+----------------------------------------------------
   ------------
-+
|Valør
    |3. juli
   2017.
|
+-------------+---------------------------------------------------------
   -------
-+
|Deltagere
  |Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions
|
|      
|delmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
|       |Bud kan i tilfælde af
tekniske problemer afgives til Nordea
|
|       |Markets. Kontaktpersoner
er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17
|
|       |07 og Frank Klahsen på
telefon 33 33 14
   44.
|
+-------------+-----------------------------------------------------------
   -----
-+

Yderligere
spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag
på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion.cibor.1juli.2017DK-ny.pdf