Paskelbta: 2015-12-30 09:43:07 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Kainų komisija nustatė naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą

Vilnius, Lietuva, 2015-12-30 09:43 CET -- 2015 m. gruodžio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą – 5,27 Eur/MWh, kuri bus taikoma nuo 2016 m. kovo 1 d.

Be to, Komisija nutarė paskelbti AB „Litgrid“ valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu pakoreguotą ir patvirtintą Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre. Tvarka atnaujinta atsižvelgiant į Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-686 pakeistą sisteminių paslaugų kainą – 0,353 ct/kWh. Kitos tvarkos nuostatos nesikeičia bei skaičiuojamieji dydžiai išlieka tie patys, išskyrus nustatytą sisteminių paslaugų kainą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė perdavimo paslaugos kaina išlieka nepasikeitusi – 0,691 ct/kWh, o sisteminių paslaugų kaina – 0,353 ct/kWh.  

         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu