Avaldatud: 2018-11-30 10:15:34 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Groupi uute allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2018-11-30 10:15 CET --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 02. novembri 2018. a otsusele noteeritakse ja võetakse kauplemisele AS-i LHV Group võlakirja programmi esimeses osas kuni 16 000, ülemärkimise korral kuni 20 000 tema poolt emiteeritud allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028, ISIN kood: EE3300111558) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 30. november 2018. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 20 000 AS-i LHV Group emiteeritud allutatud võlakirjad noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates 03. detsembrist 2018. a.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS LHV Group
Emitendi lühinimi LHV
ISIN kood EE3300111558
Lunastamiskuupäev 28.11.2028
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 20 000
Kogunimiväärtus 20 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi LHVB060028A

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.