Published: 2020-07-15 15:05:00 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. birželio 22 d. UAB „EPSO-G“ audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės dukterinės bendrovės UAB „GET Baltic“ (toliau - Dukterinė bendrovė) ketinamo sudaryti susitarimo su UAB „EPSO-G“ dėl 2019 m. kovo 31 d. EPSO-G ir Dukterinės bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo (toliau – Sandoris):

• Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas;
• Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu.

Sutarties sąlygų pasikeitimas yra nulemtas pasikeitusių rinkos sąlygų.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt