English Icelandic
Birt: 2022-02-11 10:29:37 CET
Íslandsbanki hf.
Reikningsskil

Islandsbanki hf.: Birting á skýrslum ársins 2021

Íslandsbanki hefur gefið út þrjár skýrslur vegna ársins 2021. Um er að ræða árs- og sjálfbærniskýrslu, áhættuskýrslu (Pillar 3) og áhrifaskýrslu fyrir sjálfbæran fjármálaramma bankans.

Árs- og sjálfbærniskýrsla

Skýrslan gefur greinargóða mynd af starfsemi, rekstri og stefnu bankans á árinu 2021.

Í sjálfbærnihluta skýrslunnar má meðal annars finna áfanga í innleiðingu metnaðarfullrar sjálfbærnistefnu á liðnu ári, en bankinn hefur sett sér það markmið að vera hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu.

Skýrslan er birt á ensku og verður íslensk útgáfa hennar aðgengileg frá og með 17. Febrúar 2022.

Áhættuskýrsla (Pillar 3)

Markmið skýrslunnar er að uppfylla lögbundnar kröfur um upplýsingagjöf og veita markaðsaðilum og öðrum áhugasömum aðilum upplýsingar sem ætlað er að auka skilning á áhættustýringu bankans. Áhættuskýrslan er birt á ensku.

Áhrifaskýrsla fyrir sjálfbæran fjármálaramma

Áhrifaskýrslan veitir yfirlit yfir þau lán og fjárfestingar í eignasafni bankans sem uppfylla skilyrði sjálfbæra fjármálarammans og hafa verið flokkuð sem sjálfbær verkefni á þeim þremur mánuðum sem liðnir eru frá útgáfu sjálfbæra fjármálarammans. Þá er í skýrslunni að finna áhrifamælikvarða og áætluð jákvæð umhverfis- og samfélagsáhrif sem stafa af verkefnunum. Skýrslan er birt á ensku.

Skýrsla um fjármagnaðan útblástur

Íslandsbanki hefur gefið út fyrstu niðurstöður mælingar á fjármögnuðum útblæstri fyrir árin 2020 og 2019, í samræmi við PCAF aðferðafræðina.

Nálgast má ofangreindar skýrslur, ásamt fjárhagsupplýsingum fyrir árið 2021, á ársskýrsluvef bankans.

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl, ir@islandsbanki.is. 

Póstlisti Íslandsbanka
Ef þú vilt gerast áskrifandi að kauphallarfréttum Íslandsbanka þá vinsamlegast skráðu þig hér: https://www.islandsbanki.is/is/grein/postlisti_ir

Um Íslandsbanka
Íslandsbanki er alhliða banki sem leggur áherslu á að koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna og á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. Bankinn leggur áherslu á traustan rekstur og að hafa jákvæð áhrif í samfélaginu en hlutverk bankans er að vera hreyfiafl til góðra verka svo viðskiptavinir okkar nái árangri. Með framtíðarsýnina að vera #1 í þjónustu að leiðarljósi vinna þrjár viðskiptaeiningar þétt saman til þess að viðhalda góðum viðskiptasamböndum. Markaðshlutdeild bankans er sterk og rekur bankinn skilvirkasta útibúanetið á landinu og styður um leið við viðskiptavini sína á stafrænni vegferð þeirra. Umhverfið sem bankinn starfar í er eftirsóknarvert og er Íslandsbanki vel í stakk búinn að takast á við tækifærin framundan með öflugar tæknilegar stoðir og sterkan efnahagsreikning. Íslandsbanki er með lánshæfismatið BBB/A-2 frá S&P Global Ratings. Hlutabréf bankans eru skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.

Fyrirvari

Framangreind fréttatilkynning gæti vísað til spár um framtíðarhorfur sem er háð áhættu- og óvissuþáttum og getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í þessari fréttatilkynningu. Íslandsbanki hf. hefur ekki skyldu til að, og mun ekki, uppfæra þessar spár um framtíðarhorfur félagsins til að endurspegla atburði og aðstæður sem eiga sér stað eftir útgáfu þessarar fréttatilkynningar. Það er ábyrgð fjárfestis að reiða sig ekki seinna meir á spár um framtíðarhorfur sem eru settar fram í þessari fréttatilkynningu þar sem þær eiga eingöngu við á þeim tíma sem hún er gefin út. Spár um framtíðarhorfur