Offentliggjort: 2020-09-24 13:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 88, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2020
Med virkning fra 1. oktober 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2020 – 31.
december 2020.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober
2020:
                    -0,20 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny
rente pr. 1. oktober 2020:
                    -0,23 % p.a.

Spørgsmål kan
rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab


 


euribor3-faststtelse-af-kuponrente-gldende-fra-1-oktober-2020.pdf