Danish
Offentliggjort: 2022-04-27 15:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 52, 2022 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og Cibor6-lån pr. 1. juli 2022 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og den elektroniske auktion gennemføres 23. og 24. maj 2022 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.
 

Obligationer                        DK0002054006 NDACIT6OAJA26

                                            DK0002054196 NDACIB6OAJU25

                                            DK0002054279 NDACIB6GOAJU26 (Grøn obligation)
 

Auktionen                           Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

                                            Obligationen NDACIT6OAJA26 (ISIN-kode DK0002054006), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende fremtidige kuponfastsættelse.

                                            Obligationens kupon pr. 1. juli 2022 fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 27. juni 2022 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

                                            Obligationerne NDACIB6OAJU25 (ISIN kode DK0002054196) og NDACIB6GOAJU26 (ISIN kode DK0002054279), som finansierer henholdsvis Cibor6- og grønne Cibor6-lån, sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

                                            Obligationernes kupon pr. 1. juli 2022 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2022 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

                                            Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg/fradrag til CITA og CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

                                            Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.
 

Auktionsdato                     Auktionerne foregår:

DK0002054006 NDACIT6OAJA26 mandag den 23. maj 2022

DK0002054196 NDACIB6OAJU25 tirsdag den 24. maj 2022

DK0002054279 NDACIB6GOAJU26 tirsdag den 24. maj 2022

Rating                                 Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.

Beløb                                  Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen.

Endelige beløb vil blive offentliggjort senest fredag den 20. maj 2022 kl. 09.00.

Øvrige vilkår                       Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

                                            Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Valør                                   1. juli 2022.

                                            Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 20. maj 2022.

Deltagere                            Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Tekniske problemer            I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43.

Spot valør                           Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cita eller Cibor Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason.Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Arni Karstin Bjarnason på telefon 33 33 18 21.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
  

Auktion-til-refinansiering-1-juli-2022.pdf