Paskelbta: 2018-02-08 09:05:55 CET
Grigeo
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2017 metų 1-12 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, Lietuva, 2018-02-08 09:05 CET --  

Per  2017 m. dvylika mėnesių įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, pasiekė 129,9 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 26,7% daugiau nei per 2016 m., kuomet konsoliduota Grupės pardavimo apyvarta siekė 102,5 mln. EUR.

Per tą patį laikotarpį AB „Grigeo“ pardavimai siekė 71 mln. EUR ir tai yra 14 mln. EUR, arba 24,6% daugiau nei prieš metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 8,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą ir tai yra 3,9 mln arba 86,7% daugiau nei prieš metus.

Per dvylika 2017 m. mėnesių Bendrovė uždirbo 2,9 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą. Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2016 m. dvylika mėnesių, augo atitinkamai 42,2% ir 9,7%,  2017 m. dvylikos mėnesių Grupės EBITDA sudaro 22,9 mln. EUR, Bendrovės – 10,2 mln. EUR.

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2017 metų 1-12 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).

 

Gintautas Pangonis

AB „Grigeo“ prezidentas

(+370-5) 243 58 01


GRI2017yIVq tarpine atskaitomybe.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf