Paskelbta: 2022-05-13 08:55:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl išaugusių energetikos kainų vartotojams kompensavimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2022 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) priėmė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimus (toliau – Pakeitimai), skirtus kompensuoti vartotojams dalį energetinių išteklių brangimo. Tam valstybės biudžete visiems buitiniams vartotojams Vyriausybės suplanuota 570 mln. Eur, iš kurių dalis atiteks Grupės klientams per antrąjį šių metų pusmetį.

Grupė primena, kad 2021 m. lapkričio 4 d. buvo priimti teisės aktų pakeitimai, kuriais jau buvo siekta sušvelninti elektros energijos ir gamtinių dujų kainų kilimą buitiniams vartotojams (nuoroda). Dėl jų iki 2022 m. liepos 1 d. Grupė amortizuoja išaugusias elektros energijos ir gamtinių dujų kainas, dėl ko yra išaugęs Grupės apyvartinio kapitalo ir skolos lygis. Dabartiniai pakeitimai numato, kad kainų augimas bei iki šiol susidariusios reguliuojamų vartotojų skolos bus iš dalies kompensuojami tiesiogiai iš valstybės biudžeto, o tai Grupės vertinimu turės teigiamą efektą apyvartiniam kapitalui ir skolos lygiui. Priimti Pakeitimai užtikrins, kad kainų augimo našta visiems buitiniams vartotojams nenusikeltų į ateitį ir leis toliau sklandžiai tęsti pradėtą elektros rinkos liberalizavimo procesą, jo nestabdant ir neatidedant.

Dalinis kompensavimas visiems visuomeninio, nepriklausomo ir garantinio tiekimo buitiniams vartotojams bus teikiamas tiesiogiai per jų elektros energijos tiekėją ir (ar) gamtinių dujų tiekimo įmonę, garantinį elektros energijos tiekėją ir (ar) garantinį gamtinių dujų tiekimą vykdantį skirstymo sistemos operatorių. Buitinių vartotojų daliniam kompensavimui skirtas valstybės biudžeto lėšas tiekėjams Vyriausybės tvarkos apraše numatyta tvarka išmokės administratorius – AB „Energijos skirstymo operatorius“, o jam – biudžeto lėšas administruojantis viešojo administravimo subjektas.

Apie Vyriausybės planus mažinti energijos kainas vartotojams Grupė skelbė jau anksčiau (nuoroda). Šių įstatymų pakeitimus dar turės pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentas. Apie šių įstatymų pasirašymą ir įsigaliojimą Grupė atskirai neskelbs, nebent įstatymai nebūtų pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidento.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076