English Estonian
Avaldatud: 2022-03-22 12:37:56 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ võlakirjade tingimuslik kauplemisele võtmine Balti First North võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-03-22 12:37 CET --  

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 22. märtsil 2022. a rahuldada Tuul Mobility OÜ taotluse ja võtta kauplemisele tema kuni 6 200 võlakirja nimiväärtusega 500 eurot (Tuul Mobility 22-2027 tagatud võlakiri, ISIN kood: EE3300002559) Balti First North võlakirjade nimekirjas tingimusel, et: 

  • Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Loetletud tingimuste täitmisel on Tuul Mobility OÜ tagatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks eelduslikult 04 aprill 2022. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.