Avaldatud: 2018-04-17 15:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamine

AS LHV Group otsustas 17. aprillil 2018 vähendada tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali 2 700 000 eurolt 1 500 000 euroni, s.t 1 200 000 euro võrra.

Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate (1 200 000 tükki) tühistamise teel. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionärile (s.o AS LHV Group, kes on 17. aprilli seisuga ainuaktsionär) väljamakse 1 200 000 euro ulatuses seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Aktsiakapitali vähendamise põhjus on konsolideerimisgrupi tasandil kapitali efektiivsem juhtimine. AS-il LHV Varahaldus puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses, kuna õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali korral. 28.02.2018 seisuga olid LHV Varahalduse esimese ja teise taseme omavahendid kokku 8 108 660 eurot ning omavahendite regulatiivne minimaalsuurus 5 021 284 eurot.

Finantsinspektsiooni juhatus andis 5. aprillil AS-ile LHV Varahaldus nõusoleku aktsiakapitali vähendamiseks 1 200 000 euro võrra.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee