Avaldatud: 2021-05-18 09:00:00 CEST
Coop Pank
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Optsiooniprogrammi märkimistulemused

Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas 12. mail 2021 suurendada Panga aktsiakapitali 368 196,74 euro võrra Panga optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimise võimaldamiseks. Optsioonisaajatele suunatud aktsiaemissiooni märkimisperiood toimus 13. maist – 17. maini 2021.

Emissioonis oli võimalik osaleda kaheksal Panga praegusel ja endisel töötajal, kes märkisid kokku 540 310 aktsiat 413 877,46 euro eest, mis moodustas 100% emissiooni mahust. Kõik optsioonisaajad esitasid märkimisavalduse ja tasusid märgitud aktsiate eest õigeaegselt.

Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 540 310 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot ühe aktsia kohta. Vastavalt optsiooniprogrammi tingimustele oli aktsia väljalaskehind 0,7660 eurot ühe aktsia kohta. Väljalaskehinnast 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,0845454 eurot on ülekurss. Emissiooni tulemusena suureneb Panga aktsiakapital pärast aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimist 61 756 051,44 eurolt 62 124 248,18 euroni ning aktsiate arv 90 623 866 aktsialt 91 164 176 aktsiani.

Pank esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Pank on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100007857 tähistamisest.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 95 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Katre Tatrik
Kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 5151 859
E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee