English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-26 13:09:03 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2021 m. spalio 26 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai.
1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1.1.1. Judith Buss;

1.1.2. Bent Christensen;

1.1.3. Lorraine Wrafter;

1.1.4. Tim Brooks;

1.1.5. Alfonso Faubel;

1.1.6. Aušrą Vičkačkienę;

1.1.7. Ingridą Muckutę;

1.2. Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.

1.4. Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

1.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.

1.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatyti 2 600 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

1.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

Priedai1_Konfidencialios informacijos apsaugos sutartis.docx
2_Sutartis del Stebetoju tarybos nario veiklos.docx
3_Sutartis del nepriklausomo Stebetoju tarybos nario veiklos.docx