English Swedish
Publicerad: 2022-05-13 08:30:00 CEST
Viking Supply Ships AB
Insiderinformation

Kansellering av kontrakt för operationer i Ryssland

Vi hänvisar till vårt pressmeddelande den 8 februari 2022, då Viking Supply Ships AB (Viking) offentliggjorde att Viking tilldelats ett flerårigt säsongskontrakt för de fyra isklassade AHTS-fartygen (Anchor Handling Tug Supply).

Vidare hänvisar vi också till pressmeddelande den 25 februari 2022, efter den ryska invasionen av Ukraina, då Viking informerade om att kontraktet i fråga avsåg operationer i ryska farvatten, och att Viking bedömde det troligt att kontraktet skulle kanselleras eller senareläggas.

Kontraktet i fråga har nu blivit kansellerat utan några förpliktelser till någon av övriga kontraktsparter.

Viking söker inte nya affärsmöjligheter i Ryssland.


Kansellering av kontrakt for operationer i Ryssland.pdf