Published: 2021-02-26 15:15:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2020 metų 12 mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos 2020 m. buvo 120.9 mln. EUR arba 5.5 % didesnės negu 2019 metais (2019 m. pardavimų pajamos siekė 114.6 mln. EUR).

Per 2020 m. grupė uždirbo 3.8 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu praėjusiais metais grynasis nuostolis siekė 0.4 mln. Eur.

„Vilvi Group“  2020 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2020 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf