Avaldatud: 2019-03-20 21:32:27 CET
Baltika
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne 2018

AS Baltika nõukogu kiitis 20. märtsil 2019. aastal toimunud koosolekul heaks 2018. aasta majandusaastaaruande koos kahjumi katmise ettepanekuga esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemused on võrreldes 28. veebruaril 2019 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud. 14. märtsil 2019 kinnitas AS Baltika nõukogu 2019. ja 2020. aasta tegevusplaani, mille kohaselt optimeeritakse brändiportfelli, lihtsustatakse oluliselt äriprotsesse ning lõpetatakse tootmine Eesti tootmisüksustes. Uue tegevuskavaga seotud täiendavad ühekordsed kulud summas 1 978 tuhat eurot kajastati 2018. majandusaastas.

AS Baltika auditeeritud 2018. aasta majandusaastaaruanne on kättesaadaval NASDAQ Tallinna börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com ning Baltika Grupi kodulehel http://www.baltikagroup.com.


Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com

Manus


Baltika 2018 est.pdf