English Estonian
Avaldatud: 2022-09-19 08:28:41 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused

 

Reedel, 16. septembril, lõppes Bigbank AS-i (edaspidi Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki värskelt loodud tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel. 

Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 8.00 Bigbank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21.09.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas (esimene intressimakse tehakse 21.03.2023). Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 10 000 võlakirja võrra suurendada. Samuti oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu märkimata jäänud osa võrra vähendada. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis. 

Märkimisest võttis osa 1610 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 22,8 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 10 miljonit eurot rohkem kui kahekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 20 miljoni euroni. 

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi: 

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;
  4. Investoritele jaotati 81,1% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 10 000 eurot;
  5. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

 

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide vastu. “Hea meel on, et lisaks Eesti inimestele ja ettevõtetele laenude ja hoiuste pakkumisele saime nüüd oma panuse anda ka kohaliku kapitalituru arendamisse ning investoreile täiendava avaliku rahapaigutusvõimaluse loomisse,“ märkis ta. „20 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab teostada meie plaane edasiseks  kasvuks nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas. Tahame neis sektorites Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva konkurentsi pakkuda ja nii oma tegevusmahte kui turuosa kasumlikult kasvatada," kommenteeris Martin Länts. 

 

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 21.09.2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 22.09.2022 või sellele lähedane kuupäev.

 

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail:
Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee


Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.