Avaldatud: 2017-08-21 07:30:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

Finantsinspektsiooni järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Vähenesid LHV-le kehtestatud kapitalinõuded

Juuli lõpus esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile ja LHV Pangale tänavuse järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise aastaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis ning nõuete suurused.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,01% (võrrelduna 1,89% 2016. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,37% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,49% kaetud esimese taseme omavahenditega.

18. augustil toimunud koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 15,06% (senikehtinud 16,19%), minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,29% (senikehtinud 13,29%) ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,61% (varasem sisemine eesmärk puudus).

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

  Esmase taseme põhiomavahendid Esmase taseme omavahendid Kogu kapitalinõue
Baasnõue 4,50% 6,00% 8,00%
Kapitali säilitamise puhver 2,50% 2,50% 2,50%
Süsteemselt olulisuse (O-SII) puhver 0,00% 0,00% 0,00%
Süsteemse riski puhver 0,92% 0,92% 0,92%
Vastutsükliline puhver 0,00% 0,00% 0,00%
Pillar 2 kapitalinõue 0,37% 0,49% 1,01%
Kokku regulatiivne nõue 8,29% 9,91% 12,43%
Sisemised lisapuhvrid kokku 2,32% 2,38% 2,63%
Grupi minimaalne kapitaliseerituse eesmärk 10,61% 12,29% 15,06%

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee