Avaldatud: 2021-07-06 11:30:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp sai võlakirjade omanikelt kinnituse kirjaliku menetluse käigus nõuete ajutisest täitmisest loobumise kohta võlakirjade 2020/2024 osas

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi “Ettevõte”) teatas 15. juunil 2021 börsiteate vahendusel, et algatas Ettevõtte tagatud fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024 (ISIN SE0013801172) kirjaliku menetluse, et saada võlakirjade omanikelt nõusolek ajutiselt loobuda Ettevõtte võlakirjade tingimustes sätestatud nõuete täitmisest seoses finantskovenantide ja finantsaruandlusega (täpsemalt vt kirjaliku menetluse algatamise teadet).

Kirjalikus menetluses hääletas nõutud enamus võlakirjaomanikke nõuete ajutisest täitmisest loobumise poolt. Seega lõpetas võlakirjade omanikke esindav agent Nordic Trustee & Agency AB (publ) kirjaliku menetluse 5. juulil 2021.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:

Paolo Michelozzi, AS Pro Kapital Grupp tegevjuht
paolo.michelozzi@prokapital.com

Angelika Annus, AS Pro Kapital Grupp finantsjuht
angelika.annus@prokapital.com