English Estonian
Avaldatud: 2023-11-29 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Green müüb Paide ja Valka kaugkütteärid

Vastavalt täna allkirjastatud ostu-müügilepingule müüb Enefit Green Paide ja Valka kaugkütteärid Eestis ja Lätis Eesti suurimale kaugkütteettevõttele Utilitas. Tehingu jõustumiseks on vajalik Eesti ja Läti konkurentsiametite nõusolek.

„Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni strateegilisel ärisuunal, milleks on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamine Baltikumis ja Poolas. Oleme juba täna Baltikumi suurim tuuleenergia tootja ja laiendanud viimastel aastatel jõudsalt päikeseenergia tootmist. Meil on tugev lühi- ja pikaajaline arendusportfell, millele edaspidi keskendume. Täname Paide ja Valka meeskondi nende panuse eest ja oleme kindlad, et Utilitase meeskond saab väärtusliku täienduse,“ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.

„Eesti suurima kaugkütteettevõttena näeme, et nii Paide kui ka Valka sobituvad oma taastuvatel allikatel põhinevate kaugküttesüsteemidega väga hästi meie kaugküttevaldkonna portfelli. Neisse varadesse on pidevalt investeeritud, need on hästi juhitud ning heas korras. On suur rõõm, et meil on võimalus tulevikus nendes linnades teenust osutada,“ ütles Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt.

Paides on tehingu objektiks kaugkütteettevõte, mille varadesse kuulub 2015. aastal valminud koostootmisjaam, biomassi katlamaja, reservkatlamaja ja päikesepark. Ettevõttes on 21 töötajat ja soojusenergiat müüakse 226 hoonele. Valka kaugkütteäri alla kuulub 2012. aastal rajatud koostootmisjaam ja reservkatlamajad. Töötajaid on ettevõttes 10 ning klientidele müüb soojusenergiat Valka linn.

Tehingu väärtus raha- ja võlavabal baasil on 15,8 miljonit eurot.

Paide ja Valka kaugkütteäride töötajate, klientide ja partnerite vaates ei muutu esialgu midagi. Varade üleminekul jätkavad ettevõtted oma senist tegevust Utilitase kontserni osana. Kõikide teenuste osutamine jätkub ja kõik ettevõtete töötajad lähevad üle Utilitase kontserni.

Enefit Greeni nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finantsnõustajana LHV, finantsilise due diligence läbiviijana KPMG ja õigusnõustajana TGS Baltic. Utilitast nõustasid Superia Corporate Finance ja advokaadibüroo Triniti.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.