Published: 2019-06-03 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV kavatseb osta Danske Banki eraisikute laenudega seotud käitise

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS LHV Pank ja Danske Bank A/S on leppinud kokku, et LHV omandab Danske Banki Eesti eraisikutega seotud käitise, mis sisuliselt koosneb eraklientide laenuportfellist mahus ligikaudu 470 miljonit eurot (2019. a veebruari lõpu seisuga). Pooled on lepingu põhisisus kokku leppinud ning kavatsevad lepingu allkirjastada 5. juunil.

Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta sügisel, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine Konkurentsiametilt ning AS-i LHV Group poolt täiendava kapitali kaasamine. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikutega.

AS LHV Pank ja Danske Bank A/S leppisid kokku tehingu hinnas, mille alusel lahutatakse portfelli mahust tehingu hetkel 39 miljoni euro suurune allahindlus. Eeldatav tehingu hind jääb suurusjärku 410 miljonit eurot.

Käitise laenuportfelli maht veebruari lõpu seisuga on 470 miljonit eurot, millest ligi 97% moodustavad eluasemelaenud. LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, mis on hästi tagatud. Kuivõrd antud eluasemelaenude intressimäärad olid väljastatud sisuliselt omahinna lähedal, on tehing võimalik ainult tänu portfelli allahindlusega müümisele. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 450 miljoni euroni. Tehingu tegemisel ei liigu käitisega kaasa klientide kontojäägid ega arveldused. Samas kuuluvad käitise juurde üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Tehinguga võtab LHV Pank üle ligikaudu 10 800 eraisikust kliendi teenindamise. LHV arvelduste analüüsi põhjal on hinnanguliselt 80% nendest LHV jaoks uued kliendid.

Senised Danske laenukliendid ei pea ise oma tegevuses midagi muutma ning neile antakse täpsemad juhised niipea, kui tehing saab 2019. aasta teises pooles lõpule viidud. LHV plaanib avada igale kliendile automaatselt LHV Pangas laenude teenindamiseks personaalse pangakonto ja vormistada lepingute muudatused, nii et klientidel jääb üle vaid oma laenumaksed uuele pangakontole suunata. Laenude automaatsel ületoomisel ei muutu laenude senised tingimused, juhul kui kliendid omalt poolt lepinguid muuta ei soovi.

 

Tehingu finantsmõju

Plaanitav tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju.

2019. aasta aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1016 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV laenuportfell ligikaudu 450 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 280 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid.

Lühiajaliselt rahastab LHV Pank lisanduvat laenumahtu Eestist ja välisturgudelt kaasatavate hoiustega. Eesti klientide hoiused on kasvanud plaanidest kiiremini. Trendi jätkudes on võimalik tehingut märkimisväärses mahus finantseerida läbi kohalike hoiuste. Ülejäänud finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, mille osas on peamiseks partneriks Raisin. Viimase kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt. Siiski on tegemist kallimapoolse finantseerimisallikaga, mistõttu pikaajaliselt plaanib LHV Pank eluasemelaenuportfelli rahastada läbi pandikirjade väljastamise.

Alates 2021. aastast on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Selleks ajaks on kõik tehinguga seotud ühekordsed kulud tehtud ning tehingu läbiviimiseks mõeldud lühiajaline kallim hoius on asendatud soodsamate pandikirjadega. Lisaks on finantsplaanis arvestatud, et tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse raamatupidamises läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.

2020. aastal ulatub tehingust tulenev lisakasum 1,7 miljoni euroni. Tulemusi mõjutavad siis veel lühiajaliselt kallimad hoiused, mis on 2020. aastal plaanis asendada soodsamate pandikirjadega.

Kuna laenuportfell omandatakse 2019. aasta sügisel, jäävad käesolevasse aastasse valdavalt kulud. LHV hinnangute kohaselt on tehinguga seotud kahjum 2019. aastal 2,7 miljonit eurot, millest 1,05 miljonit eurot tuleb netointressituludest, 1,54 miljonit eurot portfelliga kaasnevast provisjonist ning 0,12 miljonit eurot lisanduvatest halduskuludest.

AS LHV Group uuendab oma finantsplaani peale tehingu toimumist. Olenevalt tehingu lõplikust toimumisajast võib finantsplaani uuendamine toimuda 2020. aasta alguses regulaarse finantsplaani uuendamise raames.

 

Eesseisvad sammud kapitali kaasamiseks

Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelliga seotud käitise omandamiseks peab AS LHV Group kaasama kapitali, mida grupp kasutab tütarettevõtja AS LHV Panga kapitali suurendamiseks. Omandatava laenuportfelli rahastamiseks vajab LHV Group 27 miljonit eurot omavahendeid, millest vähemalt 16 miljonit eurot on esimese taseme omavahendeid ja 11 miljonit eurot teise taseme omavahendeid.

Lisakapitali kaasamiseks plaanib LHV järgnevatel kuudel järgmisi samme:

Allutatud võlakirjade emiteerimine
AS LHV Group korraldab kapitali kaasamiseks käesoleva aasta juunis allutatud võlakirjade emissiooni, mis on käimasoleva võlakirjaprogrammi teine emissioon. Võlakirjade märkimine toimub perioodil 5. juuni kuni 21. juuni. Pakkumisele tuleb 15 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot intressimääraga 6%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 20 miljoni euroni. Võlakirjade kohta on avaldatud eraldi pakkumisteade.

Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine
AS LHV Group korraldab kapitali kaasamiseks käesoleva aasta juunis esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Antud võlakirja keerukuse tõttu ei pakuta instrumenti läbi avaliku pakkumise. Võlakirjade märkimine toimub perioodil 5. juuni kuni 21. juuni. Pakkumisele tuleb 150 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot intressimääraga 8%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 20 miljoni euroni. Võlakirjad on tähtajatud. LHV-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada allutatud võlakirjad osaliselt või täielikult alates 28.06.2024.

Täiendav AS LHV Groupi aktsiate emiteerimine
Kuivõrd tehingu toimumiseks on vajalik kaasata ka esimese taseme omavahendeid ehk aktsiakapitali, korraldab AS LHV Group eeldatavalt septembris täiendava aktsiaemissiooni rights issue vormis. Kaasatava aktsiakapitali suuruseks on 15 miljonit eurot. Aktsiate emiteerimiseks on vajalik ettevõtte nõukogu otsust ning võimaliku emissiooni tingimused peab heaks kiitma LHV Groupi aktsionäride erakorraline koosolek, mis toimub eeldatavalt augustis või septembris. Aktsiate emiteerimise ja aktsionäridele pakkumise peab heaks kiitma Finantsinspektsioon.

 

LHV kommentaarid

"Meie jaoks on tegemist olulise sündmusega. Tehingu teostumise tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 40% võrra ning jaepanganduse tähtsus LHV äris suureneb hüppeliselt. Märgiliseks saab seda sündmust pidada ka Eesti panganduse seisukohalt, kuna Eesti kapitalil põhinev pank plaanib võtta üle väljuva väliskapitali äri ja suurendada märkimisväärselt oma turuosa strateegiliselt olulises sektoris," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. 

"LHV on kasvanud küll suurimaks kodumaiseks finantsgrupiks, kuid tehing tähendab meie jaoks märkimisväärses mahus hoiuste kaasamist ning, võttes arvesse ka olemasolevate ärimahtude kasvu, kolme erineva kapitaliinstrumendi kaudu ligikaudu 50 miljoni euro ulatuses kapitali kaasamist. Viimane jaguneb nii võlakirjade kui ka aktsiakapitali vahel," selgitas Toomsalu.

"Tehing on üles ehitatud põhimõttel, et lisaks Eesti klientide hoiustele finantseerime end ajutiselt ka hoiuste kaasamise platvormide kaudu. Järgmisel aastal loodame emiteerida pikaajalisi pandikirju, mis finantseeringu kulu soodsamaks muudavad. Tehingu puhul tuleb alguses arvestada provisjonide moodustamise, tagatiste ümberregistreerimise ja muude ühekordsete kuludega. Ilma ühekordsete teguriteta tavapärane mõju avaldub soetatavast portfellist kasumiaruandele 18 kuu pärast, suurendades edaspidi senise finantsplaaniga võrreldes ka kogu panga omakapitali tootlust," ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

"Pärast tehingu lõpule viimist kutsume uusi laenukliente kindlasti kasutama ka kõiki teisi LHV teenuseid. Suudame uusi kliente parimal viisil teenindada: meil on olemas kõik pangateenused, Eesti parim teenindus, üle-eestiline sularahaautomaatide võrgustik ning väga mugavad interneti- ja mobiilipank," rääkis Kilu.

 

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 174 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee