Published: 2019-04-30 15:20:34 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Tarpinė informacija

ESO 2019 m. pirmojo ketvirčio rezultatai: stabiliai augančios investicijos ir neslūgstantis naujų klientų srautas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“, UAB valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pirmąjį 2019 m. ketvirtį baigė toliau augančiomis – 13,5 proc. – didesnėmis nei pernai - investicijomis elektros ir dujų tinklams plėsti ir atnaujinti. Ypatingai išsiskyrė investicijų į dujų skirstymo sistemų statybą ir rekonstrukciją augimas beveik 90 proc., lyginant su 2018 m. tuo pačiu laiku. Bendrovė skaičiavo ir toliau sparčiai didėjančius prie skirstomųjų tinklų prisijungiančių naujų klientų skaičius.

„2019-uosius pradėjome su nežymiai ūgtelėjusiomis investicijų apimtimis, bet sumažėjusiomis pajamomis, dėl visuomeninio tiekimo veiklos atskyrimo, augusių biržos elektros energijos kainų. Tuo metu pernai neproporcingai išaugusios, šiemet investicijos vykdomos pagal suplanuotas apimtis, įgyvendinant tiek naujus planus, tiek užbaigiant anksčiau pradėtus projektus.

Toliau grynindamas veiklą, ESO priėmė sprendimą atsisakyti kai kurių komercinių veiklų, visą dėmesį koncentruojant į dujų ir elektros energijos skirstymo operatoriaus veiklą, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Nuolat trumpindama prijungimo prie skirstomųjų tinklų terminus, ESO ir toliau fiksavo naujų klientų šuolį. Per pirmąjį metų ketvirtį ESO sudarė 8,1 tūkst. naujų prisijungimo prie elektros skirstymo tinklo sutarčių – beveik 6 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, kai jų buvo 7,7 tūkst.

Prie dujotiekių panoro prisijungti 2,5 tūkst. naujų klientų – tiek gyventojų ir įmonių sudarė sutarčių su ESO. Tai – daugiau nei 30 proc. daugiau nei pernai, kai šis skaičius siekė 1,9 tūkst. Visiems naujiems dujų klientams per 2019 m. sausį-kovą ESO pastatė 94,2 km skirstomojo dujotiekio – šiek tiek mažiau, palyginus su pernai, kai buvo nutiesta 116,6 km.

Esminiai rodikliai:

• ESO pajamos 2019 m. sausį-kovą mažėjo. Pirmąjį 2019 m. ketvirtį jos siekė 143,1 mln. eurų, kai pernai tuo pat metu buvo 167,4 mln. eurų.  Pagrindinė pajamų mažėjimo priežastis – nuo 2018 m. spalio 1 d. nebevykdomas elektros energijos visuomeninis tiekimas. Eliminavus nebevykdomos veiklos įtaką, 2019 m. I ketvirčio  pajamų lygis būtų 1,7 proc. didesnis, nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tokį rodiklio pokytį lėmė padidėjusios elektros energijos persiuntimo kainos. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas.

• Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per tris šių metų mėnesius siekė 73,73 mln. eurų ir buvo 34.5 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku 2018 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo nuo 2018 m. spalio 1 d. parduota elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla ir mažesnė VKEKK nustatyta VIAP kaina 2019 metams.

• Mažesnės elektros, dujų, ir susijusių paslaugų sąnaudos dėl nuo 2018 m. spalio 1 d. nebevykdomos elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos ir mažesnės VKEKK nustatytos VIAP kainos 2019 metams lėmė bendrovės grynojo pelno rodiklius. Per pirmąjį šių metų ketvirtį jis siekė 15,9 mln. eurų, kai pernai buvo 11,3 mln. eurų.

• 2019 metų sausio-kovo mėnesiais ESO uždirbo 53,206  mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 12,0 proc. daugiau nei tuo pat metu 2018 metais, kai šis rodiklis buvo 49,087 mln. eurų.

• Per tris šių metų mėnesius ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 46,350 mln. eurų – 13,5 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, kai investuota 40,831 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų – 13,960 mln. eurų – teko dujų skirstomajam tinklui atnaujinti. Ši suma buvo 89,3 proc. didesnė nei pernai.

• Per pirmąjį metų ketvirtį ESO klientams kiek suprastėjo elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai. Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2019 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 26,2 minutes ir, lyginant su 2018 m. tuo pat metu, pailgėjo 16,1 minutėmis (2018 m. trijų mėnesių SAIDI sudarė 10,1 min). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2019 m. tris mėnesius siekė 0,35 karto – 0,19 karto daugiau nei 2018 m., kai jis buvo 0,16 karto.


*Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616

Priedai


ESO pranesimas 2019 Q1.pdf
ESO rezultatai 2019 03 31.PDF