Paskelbta: 2013-10-24 12:44:27 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-24 12:44 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,2348 2145,9356 15342,1095 446879,0761
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,3189 127,7133 0 150489,8826
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,4044 12521,2924 664,6754 304127,4238
Finasta Baltic Fund 25,6336 57,741402 39,436238 90465,239980

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813