Paskelbta: 2020-05-06 17:07:37 CEST
Amber Grid
Tarpinė informacija

AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.
„Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2020 m. I ketvirčio pajamos – 13,6 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 15,0 mln. Eur);
• 2020 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 3,1 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 5,7 mln. Eur);
• 2020 m. I ketvirčio grynasis pelnas –  3,5 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 4,7 mln. Eur).
• 2020 m. I ketvirčio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 6,0  mln. Eur, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu (8,3 mln. Eur) sumažėjo 28 proc.

Pridedama:
1. 2020 m. kovo 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas spaudai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Amber Grid pirmaji 2020 m ketvirti uzdirbo 136 mln eur.docx
2020 Q1 Finansines ataskaitos.pdf