Paskelbta: 2020-12-07 15:17:45 CET
Siauliu Bankas
Kita informacija

Informacijos skelbimo 2021 metais kalendorius

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Informaciją investuotojams 2021 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2021-02-26 – 2020 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2021-03-03 – 2020 m. rezultatų internetinis seminaras;

2021-03-09 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2021-03-31 – eilinio VAS sprendimai;

2021-03-31 – 2020 m. audituota metinė informacija;

2021-04-30 – 2021 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2021-05-05 – 2021 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-07-30 – 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2021-08-04 – 2021 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-10-29 – 2021 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;

2021-11-03 – 2021 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.


 

Papildoma informacija:
Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius
Algimantas Gaulia, tel. (8 37) 372 837, algimantas.gaulia@sb.lt