Danish
Offentliggjort: 2024-04-22 13:18:40 CEST
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Prospektet er opdateret med en præcisering af afsnittet vedr. valutakursrisiko for afdelingen Balance C Akkumulerende.

Prospektet er desuden opdateret for afdelingerne Indeks High Yield Obligationer og Indeks Investment Grade Obligationer med ordlyden ”under afvikling” i forlængelse af Finanstilsynets godkendelse af likvidation af afdelingerne ved forenklet afvikling.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Vedhæftet filInvesteringsforeningen PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 22. april 2024.pdf